agnes's tjänster

  • 0
  • 0
  • 0% Positiva

Jag kan skriva (och översätta) innehåll på felfri svenska och engelska för 600 kr

Har stor erfarenhet av marknadsföring och kommunikation då jag (bland mycket annat) jobbat som och c...

  • 0
  • 0
  • 0% positiva