Bjornlarsson_'s tjänster

  • 2
  • 0
  • 100% Positiva

Jag kan Översätta mellan svenska, norska och engelska för 50 kr

Hej. Förstår du inte allt dom säger i skam? Har du en en text som ska översättas till engelska? Jag ...

  • 0
  • 0
  • 0% positiva

Jag kan Skriva texter, hemsidor, artiklar upp till 1000 ord för 50 kr

Har du problem med att formulera dig? Hinner du inte att skriva texter till din hemsida eller har du...

  • 2
  • 0
  • 100% positiva