ekonomnissen's tjänster

  • 0
  • 0
  • 0% Positiva

Jag kan löpande bokföring, fakturahantering + övrig administration för 50 kr

Utbildad ekonom hjälper till med allt från löpande bokföring, bokslut, fakturahantering och övrig ad...

  • 0
  • 0
  • 0% positiva

Jag kan aktier, fonder, börsen, investeringar för 100 kr

Hej, Jag är en utexaminerad ekonom som, sedan barnsben, haft ett enormt intresse för ekonomi. På...

  • 0
  • 0
  • 0% positiva