extrals's tjänster

  • 0
  • 0
  • 0% Positiva

Jag kan PROGRAMMERING! - Student söker extra pengar, utbildad inom programmering (HTML, PHP, JQUERY med mera... för 50 kr

Hejsan! En student här som söker extra pengar, jag är utbildad inom programmering och har refere...

  • 0
  • 0
  • 0% positiva

Jag kan Programmering, webbutveckling, webbshop för 50 kr

Hejsan! Student här som läser programmering och är utvecklare med flera lyckade projekt åt sidan om...

  • 0
  • 0
  • 0% positiva