Freddan's tjänster

  • 0
  • 0
  • 0% Positiva

Jag kan utföra omfattande tjänster inom matematik eller fysik. för 400 kr

Har en masterexamen i matematisk fysik och kan hjälpa till med problemlösning inom detta område. Fö...

  • 0
  • 0
  • 0% positiva

Jag kan utföra mindre tjänster inom matematik eller fysik. för 150 kr

Har en masterexamen i matematisk fysik och kan hjälpa till med problemlösning inom detta område. Fö...

  • 0
  • 0
  • 0% positiva