jespercoorell's tjänster

  • 0
  • 0
  • 0% Positiva

Jag kan skriva texter som fångar nyfikenhet för 100 kr

Du skriver en text som ingen läser. Aj! Världen är full av brus och att fånga någons uppmärksamhe...

  • 0
  • 0
  • 0% positiva

Jag kan hjälpa dig annonsera på Facebook för 200 kr

5207 KR I VINST PÅ 24 TIMMAR! SLUTA KÖP FEJKLIKES OCH RANDOM UTROP PÅ BLOGGAR SOM INTE GER DIG NÅGO...

  • 0
  • 0
  • 0% positiva