kurtaemma's tjänster

  • 0
  • 0
  • 0% Positiva

Jag kan skriva kortare texter om olika ämnen för 100 kr

Jag kan söka information om och skriva en text på max 1000 ord om valt ämne. Ämnet kan vara nästan ...

  • 0
  • 0
  • 0% positiva

Jag kan översätta din text från Svenska till Engelska, eller från Engelska till Svenska. för 50 kr

Översättning från Svenska till Engelska eller från Engelska till Svenska. Upp till 1000 ord för 50...

  • 0
  • 0
  • 0% positiva