mrvahid's tjänster

  • 0
  • 0
  • 0% Positiva

Jag kan skapa en Telegram Messenger Bot för 1000 kr

Telegram skjutit i höjden till toppen av App Store diagram, och är nu den översta gratis app i 46 lä...

  • 0
  • 0
  • 0% positiva

Jag kan konvertera dina data (t.ex. Excel-ark) till PHP / MySQL Application för 300 kr

Utföra stora Excel-blad kan vara mycket tidskrävande även med mycket snabba datorer. Jag kan konver...

  • 0
  • 0
  • 0% positiva