t00tz's tjänster

  • 0
  • 0
  • 0% Positiva

Jag kan transkribera ett ljudklipp på 10 minuter för 100 kr

Ljudklippet ska vara på svenska och av god kvalité. 10kr/min ljudklipp. Harklingar och stakningar ko...

  • 0
  • 0
  • 0% positiva

Jag kan redigera ditt foto för 100 kr

Retuschering, friläggning, korrigering av färg/vitbalans eller reparation. Jag har många års erfaren...

  • 0
  • 0
  • 0% positiva