Jag kan språkgranska 500 ord för 200 kr - ZaraS

Kategori: Skrift och språk | Utför tjänsten inom 2 dagar | 0 arbeten i kö

  En språkgranskare går djupare in i texten än vad korrekturläsaren gör, man arbetar även med texten på ett liknande sätt som en redigerare. Man kan säga att en språkgranskare korrektur- och lektörsläser samt redigerar texten, allt i ett. Därför är språkgranskning ett betydligt mer omfattande arbete än de övriga tre tillsammans, det är dessutom både mer energi- och tidskrävande. Men språkgranskning behövs, särskilt om det rör sig om mer komplexa texter som kräver ett formellt och akademiskt skriftspråk.

  När jag språkgranskar och plockar bort ogräset i din text gör jag det här:

  1. Fixar till felaktig ordföljd.
  2. Tar bort korrekturfel.
  3. Ändrar olämpliga uttryck och/eller ordval.
  4. Ser till att den strukturella uppbyggnaden är ok (exempelvis styckeindelning, rubrikssättning och disposition).
  5. Söker efter eventuella stilbrott.
  6. Rättar syftningsfel.
  7. Påpekar om det finns överflödig text.

  Antal dagar (2) beräknas på en 500 ord lång text. Längre texter kan dra ut på tiden, så en deadline är i så fall något vi måste komma överens om.

  Omdömen

  • 0
  • 0
  • 0% Positiva

  Denna tjänst har inga omdömen ännu