Jag kan språkgranska 500 ord för 100 kr - ZaraS

Kategori: Skrift och språk | Utför tjänsten inom 3 dagar | 0 arbeten i kö

Välj betalsätt

Att betala: 100 kr
×

  En språkgranskare går djupare in i texten än vad korrekturläsaren gör, man arbetar även med texten på ett liknande sätt som en redigerare. Man kan säga att en språkgranskare korrektur- och lektörsläser samt redigerar texten, allt i ett. Därför är språkgranskning ett betydligt mer omfattande arbete än de övriga tre tillsammans, det är dessutom både mer energi- och tidskrävande. Men språkgranskning behövs, särskilt om det rör sig om mer komplexa texter som kräver ett formellt och akademiskt skriftspråk.

  När jag språkgranskar och plockar bort ogräset i din text gör jag det här:
  Fixar till felaktig ordföljd.
  Tar bort korrekturfel.
  Ändrar olämpliga uttryck och/eller ordval.
  Ser till att den strukturella uppbyggnaden är ok (exempelvis styckeindelning, rubrikssättning och disposition).
  Söker efter eventuella stilbrott.
  Rättar syftningsfel.
  Påpekar om det finns överflödig text.

  Omdömen

  • 0
  • 0
  • 0% Positiva

  Denna tjänst har inga omdömen ännu